TC: Theorielessen

Voor de diploma's Life Saver 1, Life Saver 2 en Life Saver 3 is naast het zwemonderdeel ook een theorie-examen vereist. Bij Life Saver 2 en 3 is ook een EHBO-diploma nodig.
 
Om de kandidaten klaar te stomen voor het theoretische examenonderdeel verzorgen wij elk jaar een eigen cursus. Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de Handleiding Life Saver van Reddingsbrigade Nederland. Deze handleiding wordt bij aanvang van de cursus door ons verstrekt. Voor alle genoemde diploma's geldt: het niet behalen van het theorie-examen betekent niet opmogen voor het zwemexamen!
 
Voor het diploma Life Saver 1 wordt het theorie-examen afgenomen aan de hand van een serie van 20 verschillende vragen. Hier moet telkens het meest juiste antwoord worden aangegeven. Er worden zowel tekst- als fotovragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de onderwerpen in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van de Handleiding Life Saver. Er mogen maximaal 4 vragen fout worden beantwoord om een voldoende te kunnen behalen.
 
Het theorie-examen voor de diploma's Life Saver 2 en Life Saver 3 omvat de theorie uit de hoofdstukken 1 tot en met 7 van de Handleiding Life Saver. De kandidaat dient de theorie met betrekking tot de handelingen die moeten worden verricht bij het redden van drenkelingen uit open water te beheersen. Dit examen wordt mondeling afgenomen.
 
Alle leden die naast hun zwemexamen ook een theorie-examen moeten doen, worden door ons bijtijds benaderd om deel te kunnen nemen aan onze theoriecursus.

Lesstof
Via deze link vind je de presentaties behorende bij de handleiding Life Saver.
                   

Downloads:
ZIP Naslagwerk (compleet)

 

« Terug naar de Technische Commissie (TC)

 


 

 

Contact met de TC:
Roland de Jong

• E-mail: tc@vandixhoornbrigade.nl