TC: Instructeursopleiding


» Instructeurs krijgen eerst een opleiding voordat ze zelfstandig te werk gaan. 
 

Alle instructeurs die bij ons aan de slag gaan volgen een speciale opleiding. Deze is in het voorjaar van 2014 helemaal herzien. Via een door de brigade nieuw opgezet cursusprogramma doorlopen de kandidaten de officiële instructeursopleiding van Reddingsbrigade Nederland. Tijdens de opleiding zijn er diverse terugkomavonden om de vordering in de gaten te houden. Ook wordt tijdens deze avonden door de brigade extra lesstof toegevoegd, wordt de geleerde theorie in de praktijk gebracht en worden ervaringen uitgewisseld.

Aan het einde van de opleiding, als diverse theorie-avonden zijn bijgewoond en er ook diverse opdrachten zijn gemaakt, volgt een Proeve van Bekwaamheid. Tijdens dit examen wordt een les beoordeeld door examinatoren van Reddingsbrigade Nederland. Wordt de les als voldoende beoordeeld, dan mag de kandidaat zelfstandig lesgeven. Kandidaten beginnen als hulpinstructeur en kunnen op die manier meekijken en ervaring opdoen bij een ervaren instructeur.

De (hulp)instructeurs krijgen hiernaast elk jaar meerdere keren bijscholing, zowel in het bad (praktisch) als in ons clubhuis (theoretisch). Verder zijn zij betrokken bij voortgangsbesprekingen, mede aan de hand van de proefexamens die wij elk jaar houden en waarmee we inventariseren hoever elk individueel lid klaar is voor het zwemexamen.
 
Al onze leden die 14 jaar of ouder zijn aan het begin van het zwemseizoen komen in aanmerking voor de opleiding tot instructeur. Leden die in aanmerking komen worden door de TC benaderd. Zelf opgeven voor de opleiding mag natuurlijk ook. Spreek de coördinator of lesbegeleider aan of neem contact op via onderstaande gegevens.

Belangrijke documenten:
- Verslagen en Publicaties HBO-instructeursopleiding Reddingsbrigade Nederland
- Inschrijfformulier Instructeur niveau 2/3 RN
- Voorbeeld Persoonlijk Ontwikkelingsplan RN

- Voorbeeld Lesvoorbereiding RN
                    

« Terug naar de Technische Commissie (TC)
 


 

 

Contact met de TC:
Roland de Jong

• E-mail: tc@vandixhoornbrigade.nl