TC: Exameneisen


» Redding met behulp van een touw.
 

Aan de start van het seizoen 2009-2010 zijn wij als eerste Zeeuwse reddingsbrigade gestart met de nieuwe diploma-lijn van Reddingsbrigade Nederland, de overkoepelende organisatie van alle reddingsbrigades in ons land. Inmiddels is deze diplomalijn geperfectioneerd en is het dé landelijke lijn in diploma's zwemmend redden. Er is nu een betere aansluiting op het Zwem-ABC en ook is de opbouw van de eisen verbeterd.

Op de zaterdagochtend wordt getraind voor de diploma's Junior Redder 1 tot en met 4. Op de vrijdagavond leiden wij op voor achtereenvolgens de diploma's Zwemmend Redder 1, 2, 3 en 4 en Life Saver 1, 2 en 3.

Junior Redder (1 t/m 4)
Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en
reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.
Kinderen kunnen na het ZwemABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Sport en plezier staan bij de Junior Redder diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Junior Redder.

Zwemmend Redder (1 t/m 4)
Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. De Zwemmend Redder gaat een stapje verder dan de Junior Redder. Bij deze opleidingen leer je hoe iemand zwemmend gered kan worden (een natte redding). Bij deze natte redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat in deze opleidingen centraal. Er wordt meer ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Zwemmend Redder.

Lifesaver (1 t/m 3)
Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen. De Lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand een Lifesaver
 
De eisen vind je hier. Zie ook de kledingeisen voor deze diploma's.


Omschrijving diploma's: Bron = Reddingsbrigade Nederland.

                      

« Terug naar de Technische Commissie (TC)

 


 

 

Contact met de TC:
Roland de Jong

• E-mail: tc@vandixhoornbrigade.nl