Technische Commissie (TC)


» De TC is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het zwembad. 
 
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het zwembad. De TC is verantwoordelijk voor alle zwemopleidingen en de examens die daar bij horen. De TC organiseert ook de theorie- en EHBO-opleidingen die nodig zijn voor de hogere diploma's zwemmend redden. De TC organiseert ook elk jaar clubkampioenschappen. Samen met de Evenementen Commissie (EC) wordt ook jaarlijks het eindejaarszwemmen georganiseerd en met de gemeente Middelburg organiseert de TC sportkenningsmakingsactiviteiten (SKA).

De TC stelt aan het begin van het nieuwe seizoen de nieuwe groepen samen, bepaalt welke instructeur of instructrice die groep les gaat geven en zorgt er voor dat alle lessen goed verlopen. Onze groepen zijn ingedeeld op diploma. De jongste kinderen zwemmen op de zaterdagochtend, de oudere leden zwemmen op de vrijdagavond. In elke diploma-groep zitten leden van ongeveer dezelfde leeftijd. Elke groep wordt begeleid door één of meer (hulp)instructeurs.

Instructeurs
Alle instructeurs die bij ons aan de slag gaan volgen een speciale opleiding. Deze is in het voorjaar van 2014 helemaal herzien. Via een door de brigade nieuw opgezet cursusprogramma doorlopen de kandidaten de officiële instructeursopleiding van Reddingsbrigade Nederland. Tijdens de opleiding zijn er diverse terugkomavonden om de vordering in de gaten te houden. Ook wordt tijdens deze avonden door de brigade extra lesstof toegevoegd, wordt de geleerde theorie in de praktijk gebracht en worden ervaringen uitgewisseld.

De (hulp)instructeurs krijgen hiernaast elk jaar meerdere keren bijscholing, zowel in het bad (praktisch) als in ons clubhuis (theoretisch). Verder zijn zij betrokken bij voortgangsbesprekingen, mede aan de hand van de proefexamens die wij elk jaar houden en waarmee we inventariseren hoever elk individueel lid klaar is voor het zwemexamen.

Functies
Om er voor te zorgen dat alles in het bad goed verloopt, zijn er tijdens alle trainingen altijd een coördinator en een lesbegeleider aanwezig. De coördinator (te herkennen aan het gele t-shirt) is in het bad hét aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en regelt praktische en administratieve zaken zoals inschrijvingen. De lesbegeleider helpt de (hulp)instructeurs om de kwaliteit van de lessen hoog te houden en wordt daarnaast ingeschakeld om leden indien nodig (individueel) wat verder op weg te helpen.

Zowel de verschillende coördinatoren als de lesbegeleiders (deze functies zijn gesplitst voor de vrijdag en de zaterdag, voor elke functie zijn dus twee personen) maken deel uit van de TC. In de TC zitten daarnaast ook nog mensen die je niet zo vaak in het bad ziet, maar die wel kunnen helpen bij de TC-acviteiten zoals een leraar die instructeurs kan vertellen hoe je het beste les kunt geven of iemand die de EHBO-lessen kan regelen. De TC wordt geleid door een voorzitter. Hij zit tevens in het brigadebestuur.

Natuurlijk moet ook een reddingsbrigade zelf altijd blijven letten op de veiligheid. Om onze zwemlessen veilig te laten verlopen is er een speciaal toezichts- en veiligheidsplan opgesteld. Op deze pagina lees je hier meer over.

Meer TC-informatie:
- EHBO-opleidingen
- Exameneisen
- Instructeursopleidingen
- Kledingseisen
- Theorielessen 
- Waterhulpverlening

 


 

 

 

Technische Commissie (TC):
Roland de Jong (voorzitter)

• E-mail: tc@vandixhoornbrigade.nl