Privacybeleid

Middels deze pagina informeren wij u graag over het privacybeleid van de Van Dixhoornbrigade. Dit doen we op basis van de privacywet (AVG).

Algemeen
De informatie op deze pagina heeft betrekking op het bezoek aan de websites Vandixhoornbrigade.nl en Veiligstrand.nl en het lidmaatschap bij onze vereniging. Bij het gebruik van onze social mediakanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube geldt het privacybeleid van de betreffende bedrijven.
 

Website
Onze website wordt gehost door Provicom Multimediadiensten en zodoende kan het zijn dat buitenom brigadeleden ook technici van Provicom Multimediadiensten of haar partners toegang hebben tot eventuele ingevoerde persoonsgegevens.

Artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij doen dit onder meer door persoonsgegevens alleen in een beveiligde digitale omgeving te bewerken en bewaren. Het bezoeken van onze website gebeurt bovendien via een versleutelde en beveiligde verbinding.

Om het bezoek op onze website goed te kunnen meten maken wij gebruik van de technologie van Google Analytics. Op deze pagina legt Google specifiek voor Analytics uit hoe men omgaat met de privacy van de bezoeker.

Ledenadministratie
Van alle leden houden wij persoonlijke gegevens bij in het administratiepakket SportLink. Wij doen dit samen met onze overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland. In dit ledenadministratie-pakket verzamelen wij van elk actief lid: Achternaam + Voorletters, Roepnaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adres, Postcode + Woonplaats, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Tweede mobiele nummer, E-mailadres en IBAN-nummer.

Ook leggen we de startdatum van het lidmaatschap en het geslacht vast. Tot deze gegevens hebben alleen bestuursleden toegang. Bij uitschrijving verdwijnt het lid uit onze administratie en zijn de gegevens niet langer inzichtelijk. Elk lid heeft het recht zijn/haar gegevens in te zien. Dit kan via het brigadebestuur. Verwijderen van gegevens is alleen mogelijk voor zover dit het lid zijn van de vereniging niet belemmerd. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan het brigadebestuur.

Nieuwsbrief
Wij versturen elk jaar diverse digitale nieuwsbrieven aan personen die zich hier expliciteit voor hebben aangemeld door hun naam en e-mailadres achter te laten en hun inschrijving vervolgens bevestigd hebben. Voor het verzenden van de nieuwsbrieven gebruiken we MailChimp. De genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief goed en persoonlijk te kunnen verzenden. De opgegeven informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven genoemd of voor interne marketingdoeleinden.

Tot de gegevens van de aangemelde personen (naam en e-mailadres) hebben alleen bestuursleden toegang. Ingevoerde gegevens worden bewaard zolang onze vereniging gebruik blijft maken van een nieuwsbriefsysteem. Na uitschrijving uit het nieuwsbriefsysteem (mogelijk via de link onderaan elke nieuwsbrief of op verzoek bij het brigadebestuur), worden de opgegeven gegevens (naam en e-mailadres) niet automatisch gewist uit onze database. Dit om heractivatie mogelijk te maken en statistieken bij te kunnen houden. Wilt u dat gegevens volledig worden gewist, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij het brigadebestuur.

Foto's en video's
Wij laten graag zien hoe leuk onze vereniging is. We plaatsen daarom regelmatig foto’s en video’s op onze website en op social media, bijvoorbeeld van evenementen. Soms wordt ook beeldmateriaal gemaakt voor publicatie in de media. Wanneer mensen lid worden van onze club, wordt hen op het inschrijfformulier gevraagd of ze al dan niet toestemming geven. Het is altijd mogelijk om de keuze later te wijzigingen. Neem hiervoor contact op met het brigadebestuur.

Tot slot
Een uitgebreider privacybeleid volgt nog. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden. Bekijk ook de privacyverklaring van Reddingsbrigade Nederland. Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Wilt u meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via het brigadebestuur. Wilt u extern een klacht indienen? Dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl