Over de club: Bestuur

Het bestuur van onze reddingsbrigade wordt gevormd door één voorzitter, de verschillende commissie-voorzitters, een penningmeester, een secretaris en algemene leden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en zien er op toe dat alle activiteiten van de verschillende commissies goed verlopen.
  


 

 

Voorzitter:
Leo Wolterman
• Tel: 0118 - 636353
• E-mail: voorzitter@vandixhoornbrigade.nl

 


 

 

Secretaris:
Marieke Dominicus - De Rooij
• Tel: 0118 - 681 425

• E-mail: secretaris@vandixhoornbrigade.nl

          


 

 

Penningmeester:
Hugo van de Putte
• Tel: 0118 - 616 447
• E-mail: penningmeester@vandixhoornbrigade.nl

          


 

 

Commissie Bewakingen en Rampenbestrijding (CBR):

• E-mail: cbr@vandixhoornbrigade.nl

 


 

 

Evenementen Commissie (EC):
Roy van de Voort
• E-mail: ec@vandixhoornbrigade.nl

           


 

 

Technische Commissie (TC):
Roland de Jong

• E-mail: tc@vandixhoornbrigade.nl

 Algemene bestuursleden:
- Holger van Veek
- Maike Paelinck
- Monique van Velzen
 


 

« Terug naar Over de club