Nieuws: Vrijwilligers in zonnetje en jubileumboek (07-03-2012)

 


» Chris Simons (l) overhandigt het boekje aan Kees Schoof (r). 

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering woensdagavond
is het boekje ter ere van ons 40-jarig jubileum officieel gepresenteerd.
 
Het boekje is gemaakt door Kees en Roland de Jong en
bevat verhalen van diverse leden. Het boekje is samen-gesteld aan de hand van interviews. Kees en Roland
stelden in totaal veertien mensen de vraag hoe zij destijds
bij de vereniging zijn beland, waarom ze nog steeds lid zijn
en wat de club voor hen betekent.
 
De vragen werden voorgelegd aan diverse leden uit het kader van de club, maar ook aan het jongste (6 jaar) lid van de brigade en het oudste en tevens erelid van 84 jaar oud. Het boekje geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die de brigade heeft doorgemaakt.

Wisselingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd ook afscheid genomen van enkele bestuursleden. Ingrid Hillemans trad af als secretaris. Deze functie is nog niet opgevuld. Leonieke de Jong droeg haar taak als voorzitter van de Evenementen Commissie (EC) over aan Mark van Ingen en Kees de Jong stopt als voorzitter van de Technische Commissie. Roland de Jong volgt hem op.
 
Kees de Jong kreeg vanwege zijn jarenlange trouwe inzet voor de brigade het lidmaatschap van verdienste toegekend. Kees was jarenlang coördinator op de zaterdagochtend en was bovendien ook lange tijd voorzitter van de Technische Commissie (TC).

Alle bovengenoemde oud-bestuursleden kregen vanavond een bloemetje. Ook enkele andere leden werden in het zonnetje gezet. Kees Schoof werd als mede-oprichter geëerd en zijn zoon Ron kreeg een bloemetje als dank voor zijn inzet en lidmaatschap sinds de oprichting van de club veertig jaar geleden.

Chris Simons kreeg ook een bloemetje als dank voor zijn jarenlange inzet. Ook Judith Jilesen kreeg een bloemetje. Zij heeft de jubileumdag die zaterdag plaatsvindt mede georganiseerd.
 
Het boekje
Leden krijgen het boekje tijdens de jubileumdag zaterdag 10 maart. Het boekje downloaden kan ook: klik op deze link om het boekje (alvast) te bekijken!

Foto's van het uitreiken van de bloemetjes en de overhandiging van het eerste jubileumboekje kun je hier bekijken.

 


 

« Terug naar het nieuwsoverzicht