Nieuws: We gaan weer zwemmen! (17-11-2020)

 

Goed nieuws vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet: de zwembaden mogen weer open. Dit betekent dat aanstaande vrijdag en zaterdag de lessen weer gewoon doorgang kunnen vinden. Voor het derde uur van de vrijdag en de oudergroep op de zaterdag geldt wel nog altijd dat gewerkt moet blijven worden met een systeem van inschrijvingen. Dit omdat het aantal zwemmers ouder dan 18 jaar nog altijd beperkt moet worden.
 

Mondkapjes
Voor de reguliere vrijdagavond- en zaterdagochtendgroep(en) geldt dat er op de normale wijze wordt lesgegeven. Er zijn dus geen cohorten. Wat wel verandert, is dat onze instructeurs vanaf nu les gaan geven met mondkapjes. Dit vooruitlopend op de mondkapjesplicht die per 1 december van kracht wordt. Op dit moment geldt in het Vrijburgbad nog een advies om tijdens verplaatsingen binnen het bad een mondkapje te dragen. Tijdens het lesgeven wordt dit op dit moment vanuit het Vrijburgbad (nog) niet geadviseerd maar wanneer de mondkapjesplicht landelijk wordt ingevoerd, zal deze ook voor instructeurs aan de badrand gelden. Naar verwachting hoeft binnen het zwembad alleen geen mondkapje te worden gedragen als men zich als zwemmer in het water bevind.
 

Evenementen
Sint en zijn Pieten zijn weer in Nederland. Dat betekent dat het Sinterklaasfeest in het zwembad weer op de agenda staat en wel op zaterdag 5 december. Broers, zussen zijn deze ochtend van harte welkom, ook als ze geen lid van de brigade zijn. Wel moeten ze een diploma A hebben. Ouders zijn helaas niet welkom. Wil je broertjes en/of zusjes meenemen, dan is aanmelden hiervoor verplicht. Zie voor alle details de website.

Voor wat betreft het eindejaarszwemmen geldt dat we er op dit moment vanuit gaan dat alleen leden onder de 18 kunnen zwemmen. Ouders die willen kijken zijn volgens de huidige regels helaas niet welkom in het bad. Ook zijn niet-leden dit jaar helaas niet welkom. Later volgen de exacte details.
 

Vragen kun je nog altijd stellen via tc@vandixhoornbrigade.nl. Je kunt ook Roland of Leo aanspreken in het zwembad.

 


 

« Terug naar het nieuwsoverzicht