Commissie Bewakingen en Rampenbestrijding (CBR)


» De senioren rampenploeg oefent op het Veerse Meer een ijsredding.

CBR is de afkorting van Commissie Bewakingen en Rampenbestrijding. Kort gezegd regelt de CBR binnen onze brigade alle zaken die met Varend Redden te maken hebben. De CBR houdt zich onder meer bezig met het verzorgen van opleidingen varend redden. Tijdens die opleidingen wordt geleerd hoe met behulp van een reddingsvlet gered kan worden. Ook zorgt deze commissie er voor dat elk jaar onder meer de Koninginnedagviering en de Sinterklaasintocht vlekkeloos verlopen wat betreft preventie en eventuele hulpverlening op het water.

Verder levert de CBR elk jaar bekwame bootbemanningen en vletten voor onze jeugdstranddag aan het einde van het zwemseizoen. De bemanning van deze boten bestaat uit leden van onze eigen rampenploeg. Onze brigade is beschikbaar voor rampen op regionaal en landelijk niveau. Er dient daarvoor natuurlijk wel altijd een ploeg mensen klaar te staan die goed kan varen en hulp kan verlenen onder rampomstandigheden.

 

Rampenploeg
Onze rampenploeg is de afgelopen jaren weer op professioneel niveau gebracht. Deze ploeg werd namelijk een aantal jaren terug uitgedund doordat veel van onze leden buiten de provincie Zeeland gingen studeren. Anderen werden minder beschikbaar vanwege veranderende thuis- en werkomstandigheden.
   

» Oefening rampenploeg


Er lopen nu trajecten om de ploeg ter zijner tijd weer goed te kunnen aanvullen en de kwaliteiten van de huidige ploeg op peil te houden. Dat laatste is belangrijk. Want, een ramp komt meestal onverwacht. Toen wij in 1993 en 1995 daadwerkelijk moesten worden ingezet bij een watersnood verwachtte namelijk eigenlijk ook niemand dat na 1953 zo'n inzet ooit nog nodig zou zijn.

Onze rampenploeg is er klaar voor mocht er nu een ramp uitbreken. Dat bleek bijvoorbeeld wel toen wij in januari 2012 al voorbereidingen troffen om eventueel uit te rukken naar Noord-Nederland. Enkele andere reddingsbrigades werden toen al wel ingezet bij hoog water. Wij hoefden niet uit te rukken, mede vanwege de geringe omvang van de watersnood en de afstand tot het 'rampgebied'.

Tijdens de zware Sinterklaasstorm op 5 december 2013 kregen 51 reddingseenheden van de Nationale Reddingvloot een vooralarm. Na zo'n alarm moeten de ploegen alles in gereedheid brengen om binnen een uur uit te kunnen rukken. Ook de Middelburgse brigade kreeg zo'n alarm en enkele vrijwilligers stonden daarom stand-by om weg te kunnen als de storm voor problemen zou zorgen. Gelukkig bleef de situatie beheersbaar en bleef een daadwerkelijke inzet uit.
 

Opleidingstraject
De Van Dixhoornbrigade heeft haar rampenploeg opgedeeld in drie secties. Om te zorgen voor voldoende nieuwe aanwas beschikken wij namelijk over een uniek traject dat jonge leden al bij het werk van de rampenploeg betrekt.

De minioren rampenploeg (MiRa) bestaat uit jeugdleden van 12 tot 16 jaar die willen helpen bij bewakingen en rampenoefeningen.
   
» Minioren, junioren en
   senioren samen in actie
   tijdens demonstratie.

 
Ze kunnen ook worden ingezet om slachtoffer te spelen. Deze leden zijn doorgaans in het bezit van het diploma Zwemmend Redder 2 of hoger. Leden die aan bewakingen deelnemen hebben ook altijd een geldig EHBO-diploma.
  

Hierna volgt de junioren rampenploeg (JuRa). Deze bestaat uit leden van 16 tot 21 jaar die zich bij de CBR hebben aangemeld en zijn toegelaten. Deze leden zijn doorgaans in het bezit van het diploma Zwemmend Redder 4 of hoger. Ook hebben zij een geldig EHBO-diploma.
 


» Onze Tinn-Silver 550 Rescue
  De 'echte' rampenploeg is de senioren rampenploeg (SeRa). Hierin zitten leden van 21 jaar en ouder. Zij zijn door de CBR geselecteerd om ingezet te kunnen worden bij rampen. De rampenploeg heeft trouwens sinds januari 2014 de beschikking over een gloednieuwe boot. Meer daarover lees je hier


  


 

 

Contact met de CBR:
• E-mail: cbr@vandixhoornbrigade.nl